Biotin

Ägg

Kroppen behöver biotin bland annat för fettsyraomsättningen.  Normalt täcker matens innehåll behovet av biotin. Biotin kallades förr vitamin H.

Hur får vi i oss biotin?

Biotin finns i nästan all mat. Lever, äggula, havregryn och vetegryn är speciellt innehållsrika. Biotin bildas också av våra tarmbakterier men hur stor del detta är av det totala behovet av biotin är oklart.

Hur mycket biotin behöver vi?

Det finns inga nordiska rekommendationer för hur mycket biotin vi behöver. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har fastställt att ett tillräckligt intag av biotin är 40 mikrogram per dag. Det baseras på intag av en blandad kost och avsaknaden av brist hos befolkningen i Europa. En blandad kost ger i genomsnitt 40 mikrogram biotin per dag.

Biotinbrist

Brist på biotin är mycket ovanligt.

Kan man få i sig för mycket biotin?

Idag saknas information för att kunna säga vilken nivå av biotin som eventuellt skulle kunna vara skadlig. De studier som finns på området visar dock att det sammantagna intaget av biotin inte utgör någon hälsorisk för den allmänna befolkningen.

 

Källor

Scientific Opinion on Dietary Reference Values for biotin (2014)

 

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2019-03-07