Snöoväder stoppade matleveranser

2018-11-07

Den 8-9 november 2016 lamslogs trafiken i Stockholm av ett historiskt snöoväder. Det drabbade även livsmedelsleveranser och visar hur beroende samhället är av transporter för att vi ska få mat på bordet.
Lärdomar och erfarenheter från snöovädret presenteras nu i en rapport från Livsmedelsverket.

Nu hann det inte bli så allvarliga konsekvenser avseende tillgången på mat, visar en rapport baserad på dokument och intervjuer med olika aktörer. Butikerna tömdes inte eftersom snön gjorde att många kunder inte tog sig dit. Däremot så fick det konsekvenser för några äldreboenden när specialkost inte kom fram. Och även om snöovädret i sig inte var långvarigt så gav det effekter och försenade leveranser i upp till en vecka.
- Det finns flera saker att lära sig av den här rapporten. Dels hur kommuner kan tänka gällande upphandling och prioritering av vilka vägar som ska plogas och vilka verksamheter som ska prioriteras. Dels att det kräver planering och lager av livsmedel och specialkost för några dagar, säger Therese Frisell.

Framgångsfaktorn vid snöovädret var företagens proaktiva hantering av att, i dialog med berörda verksamheter, omfördela, ändra och prioritera leveranser. Vid den övergripande krishanteringen i kommunen och på länsstyrelsen diskuterades inte livsmedelsförsörjning och inga samtal fördes med livsmedelsföretag på den nivån.
- Livsmedelsförsörjning behöver lyftas i planeringen för att säkerställa att vi får mat och dryck på borden. Alla kommuner, inklusive enskilda individer, behöver ha en beredskap för störningar, säger Therese Frisell.

Rapporten ”Snöovädret i Stockholm 2016 – Konsekvenser för livsmedelsförsörjningen ur ett leveransperspektiv” är gjord av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på uppdrag av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ansvarar för att samordna kris- och beredskapsplaneringen av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Både transporter och livsmedelsförsörjning är prioriterade områden i återuppbyggnaden av civilt försvar.

 

 

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40