Söksida

Hittade 62 träffar på "uran"

 • Uran

  Uran Uran finns naturligt i Sveriges berggrund och kan därför finnas i vårt dricksvatten. Det kan också finnas i brunnsvatten. Att dricka vatten med hög halt av uran kan påverka njurarnas funktion.
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-04-09
 • Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen

  På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 2 till SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-11-28
 • Dricksvattenkvalitet

  Det är inte alltid självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har bra kvalitet. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. Otjänligt dricksvatten vanligt bland grävda brunnar En
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2019-01-08
 • A risk assessment of uranium in drinking water

  Sida - Senast granskad 2014-11-19
 • Dricksvattenkvalitet

  I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-03-20
 • Testa dricksvattnet från brunnen

  Testa dricksvattnet från egen brunn Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2019-10-14
 • Föreskrivna regelbundna undersökningar

  På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 9 § SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-10-29
 • Viktiga begrepp inom området dricksvatten

  På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-03-26
 • Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk

  På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 13 § andra stycket SLVFS 2001:30.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-11-28
 • Handbok: Enskilda brunnar

  Sida - Senast granskad 2015-03-13
 • Rökning och PAH

  Här beskriver vi de rökningsmetoder som används i Sverige, faktorer som påverkar halten av PAH och vad man kan göra för att minska halterna av PAH. Vi skriver också om vad man bör tänka på om man
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-23
 • Kemisk riskprofil för dricksvatten, 2009

  Sida - Senast granskad 2014-11-20
 • PAH

  På den här sidan hittar du fakta om PAH och de regler som styr kontroll av PAH i livsmedel. PAH står för polycykliska aromatiska kolväten.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-01-23
 • Giftiga metaller

  På den här sidan hittar du fakta om tungmetaller, arsenik och tenn samt gränsvärden för dessa metaller och de regler som styr kontrollen.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-08-19
 • Ledarhund i restaurang eller butik?

  Får man ta med sig sin ledarhund på restaurang eller i en livsmedelsbutik? En person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund in i exempelvis en
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-08-23
 • Sabis AB\Restaurang Alhamra

  PP(mp) - Nummer 5599 - BOTKYRKA , STOCKHOLM
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2015-02-17
 • Redlighet restaurang pizzeria Dalarna 2013

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-03-23
 • Livsmedelskontroll av industrier, stora restauranger och butiker, grossister och vattenverk 2010

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Sanktioner 2010 uppföljning av restauranger med föreläggande eller förbud

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 2013

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23