Premiär för den internationella matsvinnsdagen 29/9 2020

2020-09-17

Just nu förbereder sig Livsmedelsverket och många andra aktörer i livsmedelsbranschen för att göra olika matsvinnsaktiviteter under den första internationella matsvinnsdagen den 29 september!

 

Matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan. År 2019 antogs en ny internationell dag för att uppmärksamma matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar.  Sedan dess är den 29 september "The International Day of Awareness of Food Loss and Waste"(IDAFLW), eller "Internationella matsvinnsdagen" på svenska.

Hela världen ska uppmärksamma matsvinnet!

Tanken är att dagen blir en utgångspunkt för aktiviteter och engagemang över hela världen som påminner om det pågående arbetet för mål 12.3 i Agenda 2030 - att tillsammans hitta lösningar för att halvera matsvinnet.

FN:s organ för mat och jordbruk, FAO har tagit fram en övergripande logotyp och material på en mängd olika språk som finns att ladda ner från deras webbplats. Insatser i sociala medier taggas med #FLWday

http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en