Uppdaterade råd om D-vitamintillskott till riskgrupper

2018-11-22

Livsmedelsverket har uppdaterat råden om D-vitamintillskott till riskgrupper. Råden överensstämmer i stora delar med tidigare råd. Nytt är att även större barn och vuxna som inte äter fisk och berikade produkter rekommenderas D-vitamintillskott. Likaså rekommenderas D-vitamintillskott även till större barn och vuxna som undviker solexponering. För personer som både undviker solexponering och D-vitaminrika livsmedel rekommenderas ett högre intag av D-vitamintillskott.

En annan förändring jämfört med tidigare råd är att rådet om att barn med mörk hudfärg bör fortsätta längre än två år med D-droppar tas bort. Om man har mörk hudfärg behöver man vara lite längre tid i solen för att bilda samma mängd D-vitamin som den som har ljus hy. För personer med ljus hy bildas motsvarande ett dagligt intag av 5-10 mikrogram D-vitamin vid solexponering av ansikte, armar och händer i cirka 6-8 minuters solexponering 2-3 gånger i veckan i juni-juli. För personer med mörk hud krävs 10-15 minuters solexponering för att bilda samma mängd. Oavsett hudfärg är det alltså inte så lång tid man behöver vara i solen. Därför tar vi nu bort rådet om att barn som har mörk hudfärg bör fortsätta längre med D-droppar. Barn som inte är ute i solen eller även på sommaren bär kläder som täcker ansikte, armar och ben när de är utomhus bör däremot fortsätta med D-droppar och om samma barn inte äter fisk och berikade produkter bör de ta tio D-droppar om dagen.

Gravida omfattas av samma råd som andra vuxna. Kvinnor som inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel rekommenderas ett dagligt tillskott med 10 mikrogram D-vitamin. Samma rekommendation gäller för kvinnor som undviker solexponering. Kvinnor som både undviker solexponering och D-vitaminrika livsmedel rekommenderas tillskott med 20 mikrogram per dag.

Livsmedelsverket har tagit fram en särskild rapport om D-vitamin under graviditet och amning. Av den framgår bland annat att D-vitaminbrist är relativt ovanligt bland kvinnor födda i norra Europa, men betydligt vanligare bland vissa andra grupper beroende på ursprung. Mödrahälsovården har en viktig uppgift i att identifiera kvinnor i riskgrupperna och ge dem råd om tillskott.

En annan åtgärd som redan vidtagits för att öka befolkningens intag av D-vitamin är att kraven på obligatorisk berikning har höjts så att de nu omfattar flera livsmedel samt att berikningsnivåerna har dubblerats. De flesta företagen har redan anpassat produktionen till de nya reglerna, men under en övergångsperiod fram till maj 2020 får fortfarande de gamla reglerna tillämpas. Tack vare de nya berikningsreglerna kommer en större andel av befolkningen få i sig tillräckligt med D-vitamin utan att

Tabellen nedan sammanfattar de nya råden

Riskgrupp Tillskott per dag
Alla barn under två år 10 µg (5 d-droppar)
Barn och vuxna som inte äter fisk* 10 µg
Barn och vuxna som inte äter berikade livsmedel* 10 µg
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren 10 µg
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren och dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel 20 µg
Äldre över 75 år 20 µg

* De som varken äter fisk eller berikade livsmedel rekommederas 10µg per dag.