Turkiet

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Turkiet. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet för livsmedel till Turkiet är The Ministry of Agriculture and Forestry.

Äggprodukter

Vid export av äggprodukter ska hälsointyget publicerat på denna sida användas.

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Turkiet införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Mjölkprodukter

Turkiet har 2 olika hälsointyg för mjölk vid export av mjölkprodukter. Intygen är avsedda till olika produkter. Kontrollera vilket intyg som din produkt passar bäst mot i intygstexten samt i Box I.19. Kontrollera med din kund i Turkiet vad som gäller för din produkt.

Hudar för livsmedelsproduktion

Turkiets myndighets hälsointyg för hudar finns publicerat längst ner på sidan. 

Intyg för GMO frihet - inget krav längre

De officiella intygen för GMO frihet för livsmedel har avpublicerats då Turkiet har infört ny lagstiftning och tagit bort detta krav. 

Behöriga myndigheter vid utfärdande av hälsocertifikat för export av livsmedel

Turkiska Ministry of Agriculture and Forestry har publicerat en lista över behöriga myndigheter i Sverige som utfärdar hälsocertifikat vid export av livsmedel. Listan nås via länken nedan. Webbsidan är på Turkiska. Kontrollera att din behöriga myndighet finns med på listan inför att hälsocertifikat utfärdas.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Turkiet kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2021-03-08