Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Sörby Gårds vilthanteringsanläggning


Anläggningsnummer

780

Postadress

c/o Lars Danielsson, Styrstad Sörby 2, 605 92 NORRKÖPING

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

O wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket