EG-förordning 1924/2006

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Ändringar med mera

Mer information

Nedan finns länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Senast granskad 2019-03-07