Laboratorieverksamhet, provtagning och analys

Laboratorier kan testa sin analyskompetens genom att delta i kompetensprovningar. Livsmedelsverket erbjuder mikrobiologiska kompetensprovningar för livsmedel- och dricksvattenanalyser, 3 respektive 2 gånger per år.  Som komplement till kompetensprovningar finns referensmaterial.

Petriskålar
Mikrobiologiska referensmaterial

Några av våra referensmaterial närmar sig utgångsdatum och vi planerar tester på dessa inom kort för att sedan ta beslut om förlängning eller nytillverkning. Håll utkik efter detta genom att klicka på Förteckning över referensmaterial där vi kommer att uppdatera informationen efter testerna.

Tre vialer
Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program och parametrar som erbjuds och för att registrera er.

Person som tittar i ett mikroskop
Nätverk för mikrobiologisk laboratorieverksamhet

Det nationella nätverket riktar sig till alla svenska laboratorier som utför mikrobiologiska analyser på livsmedel, dricksvatten, foder och/eller djurprover.

Senast granskad 2015-02-24