Får man använda Livsmedelsverkets material på webbplatsen?

Livsmedelsverkets webbplats innehåller material som vi gärna vill sprida. Detta gäller under förutsättning att du följer följande regler.

  • Materialet ska återges i oredigerat skick.
  • Det ska framgå att informationen kommer från Livsmedelsverket.
  • Materialet får inte förvanskas eller användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller vilseleda.
  • Materialet får inte användas på ett sånt sätt att det kan skada Livsmedelsverket.
  • Den som använder material på webbplatsen påtar sig själv ansvaret för att uppdatera informationen, enligt de uppdateringar som Livsmedelsverket gör.

Foton och illustrationer är skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att hämta bilder från denna webbplats. Vissa undantag finns när det gäller Livsmedelsverkets egna bilder och symboler.

Kontakta oss om du har frågor kring våra bilder

 

Senast granskad 2018-09-17