Avgifter och betalning vid import av ekologiska livsmedel

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av ekologiska livsmedel

Avgiften för den ekologiska kontrollen är 750 kr per kontrollintyg. Denna avgift gäller också för varje delparti/utdrag av intyg när en sändning delas upp i partier.

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.
Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Kontrollavgiften faktureras den ansvariga aktören (importören eller annan angiven betalningsansvarig) i efterhand.

Analyskostnaden för provtagning av en ekologisk sändning som utförs i enlighet med artikel 2.5 i EU-förordning 2008/1235 ingår i ordinarie kontrollavgift på 750:-. Övriga kostnader, såsom avgifter till hamnar, transport till införselställen, eventuell urlastning et cetera, står importören för.

 

Senast granskad 2020-02-05