Kommentera Efsas plan för att utreda hälsoeffekter av socker

2018-01-12

På begäran av Sverige och övriga nordiska länder ska den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, göra en utredning och värdera hälsoeffekterna av socker. Målet är att fastställa ett högsta intag av socker som inte ger någon negativ hälsoeffekt. Nu ligger planen för värderingen ute för kommentarer.

Sverige tog 2016 initiativ till en gemensam nordisk begäran till Efsa om att utvärdera hälsoeffekterna av socker. Under 2017 har Efsa tillsatt en arbetsgrupp och planerat värderingen. De hälsoeffekter arbetsgruppen ska titta på är bland annat påverkan på intag och status av vitaminer och mineraler, kroppsvikt, tandhälsa, riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och leverpåverkan. Definitionen av socker är "fritt socker", samma som WHO använder. Fritt socker definieras som tillsatt socker och socker som naturligt finns i honung, sockerlag, fruktjuice och fruktjuicekoncentrat. Resultaten från värderingen kommer att underlätta arbetet med att göra vetenskapligt baserade kostråd inom EU.

Efsa publicerar nu planen för sitt arbete och vill få in kommentarer och synpunkter för att optimera utredningen och försäkra sig om att de bästa metoderna används. Planen beskriver till exempel vilken typ av studier som ska användas, vilka specifika frågeställningar som ska besvaras, hur litteratursökningen ska göras och hur bevisen kommer att värderas.

Deadline för synpunkter är 4:e mars.

Efsas nyheter om värderingen av socker: