Filippinerna

Här finns information om de särskilda regler som gäller för export av livsmedel från Sverige till Filippinerna. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Import av animaliska livsmedel till Filippinerna regleras av Bureau of Animal Industry som sorterar under Department of Agriculture. 

Covid-19

Med anledning av Coronaviruspandemin har myndigheter i Filippinerna meddelat att Livsmedelsverket har möjlighet att vidarebefordra elektroniska kopior av utfärdade exportintyg till dem, till och med 30 maj 2020. Observera att datumet kan komma att förlängas.

Exportföretag skickar inskannade kopior av sina utfärdade exportintyg till export@slv.se för vidarebefordran till myndigheter i Filippinerna.

Griskött

Den 18 december 2019 godkändes Sverige som land för export av färskt griskött (kylt/fryst) till Filippinerna och den 31 mars 2020 meddelade Filippinerna att exporten kan starta. Landsgodkännandet gäller t.o.m. den 07 oktober 2022 (3 år i taget).

Alla slakterier, styckningsanläggningar och fryshus som är godkända av Livsmedelsverket för griskött får exportera till Filippinerna. Exportgodkännandet gäller endast för produkter som omfattas av HS-nummer som anges i tabellen nedan. Koderna i "ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2017, 2017 edition, Section I, Chapter 2" gäller.

Innan export startar ska företaget ansöka om ett importtillstånd. Sändningen ska medföljas av intyget LIVS 392 som finns längre ner på denna sida. Intyget utfärdas av exportanläggningens kontrollpersonal.

Observera följande:

Exportören ska söka importtillstånd (SPS import clearance) innan exporten påbörjas. Se DA – Administrative Order No. 09 Series: of 2010 eller hör med er importör i Filippinerna. Importtillståndet ska anges i ruta 1.3 exportintyget.

Föranmälan – Alla exportsändningar ska föranmälas till myndigheterna i Filippinerna innan de lämnar Sverige. Exportföretaget ska skicka en inskannad elektronisk kopia av det utfärdade intyget (underskrivet och stämplat) till Livsmedelsverket till e-postadressen export@slv.se. Ange "Prior notification of pig meat export to Philippines – est. (anläggnings namn) No. SE(anläggnings nummer)" i ämnesraden. Livsmedelsverket kommer sedan vidarebefordra intyget till Filippinerna.

Köttet ska anlända till Filippinerna senast 6 månader från produktionsdatumet som framgår av etiketten, Bill of Lading / Airway Bill och exportintyget

Märkning / utformning av etiketten – Märkningen ska ske enligt 3.4.6 och 3.4.7 i dokumentet "Beslut om landsgodkännande för griskött" nedan. Märkning som avviker från det kan godtas, så länge uppgifterna gör att produkterna kan spåras tillbaka till ursprungsanläggningen och ursprungsland. Mindre avvikelser vad gäller teckenstorlek storleken på etiketten och placering av texten på etiketten kan också accepteras, men texten måste vara tydlig och läsbar.

Läs noga genom hela dokumentet "Beslut om landsgodkännande för griskött", nedan för fullständiga reglerna som gäller för denna export.

HS CODES OF COMMODITIES APPROVED FOR EXPORT TO THE PHILIPPINES (AHTN 2017)
PORK  
0203.11.00 Carcasses and half-carcasses, fresh or chilled
0203.12.00 Hams, shoulders and cuts thereof, fresh or chilled
0203.19.00 Other, fresh or chilled
0203.21.00 Carcasses and half-carcasses, frozen
0203.22.00 Hams, shoulder s and cuts thereof, frozen
0203.99.00 Other, frozen
0206.30.00 Edible offal of swine, fresh or chilled
0206.41.00 Livers, frozen
0206.49.00 Other, frozen
0209.10.00 Pig Fat of pigs, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

Fiskprodukter

Importören, speditören eller företaget som har hemvist eller uppehåller sig i Filippinerna ska vara ackrediterad för import av landets myndighet och ska söka tillstånd hos landets ansvariga myndighet. För mer information om processen och krav om dokument kontakta ert ackrediterade importföretag i Filippinerna.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Filippinerna kan kontakta Livsmedelsverkets via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg Ändringar
2020.09.30 - Lagt till plats för signatur och stämpel längst ner på s. 2 och ett fält för intygets referensnummer överst på s. 3

 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-10-01