Produktion, handel & kontroll

Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.

Lastbil på väg
Brexit - handel med Storbritannien

Storbritannien lämnar EU 31 januari 2020 men under 2020 sker inga förändringar till följd av det. Här finns mer information.

Kvinnor köper korv över disk
Vill du starta ett mindre livsmedelsföretag?

Här finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag

Livsmedelsinspektör
Vem gör vad i offentlig kontroll?

Offentlig kontroll är myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag och livsmedel hela vägen från producent till konsument.

Senast granskad 2020-02-13