Analys av vitaminer

Vid Livsmedelsverket finns ett team under Kemiavdelningen som arbetar med analys av vitaminer.

Team näringsämnen och tungmetaller ansvarar för Livsmedelsdatabasen som tillsammans med matvaneundersökningar ligger till grund för kostråd och risk-/nyttabedömningar. Ur folkhälsoperspektiv är speciellt intaget av vitamin D och folat av stort medicinskt intresse i Sverige.

Projektplanering vid arbete med livsmedelsdatabasen samt uttag, upphandling och beredning av prov är ett mycket viktigt men tidskrävande arbete för att ha en databas av tillräckligt god kvalité. Sverige är ett av få länder som under en längre tid gjort och gör kontinuerliga analysprojekt för att utöka och kvalitetssäkra data till Livsmedelsdatabasen.

Nyckellivsmedel, de livsmedel som bidrar mest till näringsintaget i Sverige, är fokus för framtida projekt.

Analysdata för vitaminer och karotenoider, är en viktig del av Livsmedelsdatabasens innehåll och kommer att behövas i ännu större omfattning när skärpta märkningsregler införs i EU.

Fettlösliga vitaminer som analyseras är vitamin D2/D3, retinol, tokoferoler, tokotrienoler, vitamin K1/K2 samt karotenoider. Vattenlösliga vitaminer som analyseras är tiamin (B1), riboflavin (B2), vitamin B6, vitamin B12, niacin, folat samt vitamin C.

Metodutveckling för effektivare analyser av vitaminer och karotenoider görs kontinuerligt. Idag utförs analyserna med framförallt konventionella HPLC-metoder men framöver kommer vi övergå till UHPLC-MS/MS.

Ackrediterad verksamhet

Inom vitaminområdet är Livsmedelsverket ackrediterat för följande metoder:

  • Vätskekromatografisk bestämning av retinol och tokoferoler i livsmedel
  • Vätskekromatografisk bestämning av vitamin D3 och D2 i livsmedel
  • Vätskekromatografisk bestämning av beta-karoten i livsmedel
  • Vätskekromatografisk bestämning av vitamin K1 och K2 i livsmedel
  • Bestämning av halten askorbinsyra i livsmedel med hjälp av vätskekromatografi och elektrokemisk detektion
  • Bestämning av halten tiamin, riboflavin och vitamin B6 i livsmedel med hjälp av vätskekromatografi och fluorescensdetektion
  • Mikrobiologisk bestämning av vitamin B12, niacin och folat.

Som hjälp att upprätthålla kompetensen deltar gruppen regelbundet i olika metodavprövningar och kollaborativa jämförelser. Däribland kan nämnas Carlshamns ringanalyser och MAFF:s kollaborativa avprövningar (FAPAS).

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2018-08-24