Söksida

Du sökte på "vatten" i kategori Produktion, handel och kontroll hittade 82 träffar

 • Naturliga gifter - toxiner

  Livsmedelsverket analyserar olika toxiner, till exempel musseltoxiner i musslor, cyanotoxiner i vatten, glykoalkaloider i potatis samt mykotoxiner i många olika livsmedelstyper. Toxiner är giftiga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-06-17
 • Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-06-13
 • Kontinuitetshantering

  Kontinuitetshantering Kontinuitetshantering är grunden för krisberedskap och den återupptagna planeringen för totalförsvaret. Att arbeta med kontinuitetshantering innebär att metodiskt identifiera
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-24
 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-24
 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Treårsplan för samordnade kontrollprojekt Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-
  Sida - Senast granskad 2019-05-24
 • Checklista förenklar för vattenbruk

  I slutet på april lanserades en checklista för företagare inom vattenbruk på verksamt.se. Genom att svara på frågor om verksamheten får företagaren på bara några minuter veta vilka tillstånd som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-07
 • Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022 finns nu på NKP-webben

  De nya målen för livsmedelskontrollen 2020-2022 finns nu på NKP-webben. Det är totalt 21 mål som handlar om att utföra kontroller inom vissa verksamheter och produktgrupper. Fokus ligger på sådana
  Sida - Senast granskad 2019-05-06
 • Tips inför vattenbrist - tänk efter innan

  Tips inför vattenbrist - tänk efter innan I delar av landet är det redan nu låga vattennivåer i de grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning. Är du förberedd för en eventuell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-02
 • Kategori Ost

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori ost Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 1010 Arla Foods Östersund Nedre Vattugatan 5 831 45 Östersund
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-04-16
 • Hygienregler - företagens egen kontroll

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-04-02
 • Filmer Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019

  Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019 En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla har tillgång till tillräckligt med mat och vatten även vid stora samhällsstörningar. En gång om året bjuder
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-12-04
 • Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

  Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning Livsmedelsverket stödjer ut vecklingen av krisberedskap och uppbyggnaden av civilit försvar på nationell, regional och lokal nivå.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-16
 • Dricksvatten och mat i ett nytt klimat – viktiga frågor på Klimatanpassning Sverige 2018

  Det finns fortfarande platser kvar på konferensen Klimatanpassning Sverige i Stockholm den 6 september. Här presenteras aktuell kunskap om utmaningarna med ett förändrat klimat. Klimatförändringarna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-27
 • Klimatanpassning av livsmedelssektorn

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs inför nya utmaningar. Livsmedelsverket visar i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-23
 • Nytt på Kontrollwiki - och uppdaterat

  Mitt i sommaren kommer här lite information om uppdaterad och ny information på Kontrollwiki. Nu finns nya sidor om ursprungsmärkning av nötkött och berikning av livsmedel. Andra sidor har flyttats
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-30
 • Livsmedelskontrollen i media

  Här hittar du svenska webbnyheter som handlar om livsmedelskontrollen. Sökfunktionen bevakar ord om dricksvatten, patogener och lokal kontroll. Hör gärna av dig till livstecknet@slv.se om du har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-03-16
 • Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2018-2021

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-16
 • Livsmedelsfusk

  Arbetet för att upptäcka och motverka livsmedelsfusk Livsmedelsfusk – internationellt benämnt food fraud - är att en företagare medvetet bryter mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att man som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-12
 • Handbok ytråvatten - dricksvattenrisker.pdf

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2017-01-20
 • Livsmedelskontroll i primärproduktionen

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2017-01-12