Söksida

Du sökte på "vatten" i kategori Produktion, handel och kontroll hittade 82 träffar

 • Vägledningar

  Följande vägledningar finns numera i Kontrollwiki och listas alltså inte nedan i pdf-format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll.   Vägledningen om
  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2020-04-03
 • Livsmedelsburna virus

  Livsmedelsburna virus Livsmedelsverket är Europeiskt referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus och har flera ackrediterade metoder för analys av norovirus och hepatit A virus för de
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-04-14
 • NRL Marina biotoxiner

  NRL Marina biotoxiner I NRL ansvarsområdet för marina biotoxiner (MB) ingår tre olika ämnesgrupper av marina biotoxiner: paralytiska toxiner (PSP), dinofysistoxiner (DSP) och amnesiska toxiner (ASP)
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-18
 • Krishanteringsplaner för kontrollmyndighet

  Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter Här finns material som stödjer den lokala kontrollmyndighetens arbete för att själva upprätta effektiva krishanteringsplaner och rutiner för att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-09-13
 • Livsmedelsburna bakterier

  Livsmedelsverket analyserar sjukdomsframkallande bakterier i mat och vatten. De flesta mat- och vattenanalyser i Sverige görs som en del av den offentliga kontrollen och sker i stor utsträckning vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-04-14
 • Reviderade branschlinjer för vendingbranschen

  Branschriktlinjer för varmdrycks- och vattenautomater från Svenska vendingföreningen har uppdaterats och finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-04-14
 • Kontinuitetshantering

  Kontinuitetshantering Kontinuitetshantering är grunden för krisberedskap och den återupptagna planeringen för totalförsvaret. Att arbeta med kontinuitetshantering innebär att metodiskt identifiera
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-24
 • Klimatanpassning

  Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretag behöver därför se över
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-24
 • Tilläggsmärkning av fiskeriprodukter, sjögräs och alger - vägledning

  Regler för att genomföra den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter inklusive sjögräs och alger* har samlats i en ny EU förordning (nr 1379/2013). I denna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-26
 • Klimatanpassning av livsmedelssektorn

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs inför nya utmaningar. Livsmedelsverket visar i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-23
 • Naturliga gifter - toxiner

  Livsmedelsverket analyserar olika toxiner, till exempel musseltoxiner i musslor, cyanotoxiner i vatten, glykoalkaloider i potatis samt mykotoxiner i många olika livsmedelstyper. Toxiner är giftiga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-06-17
 • Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

  EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel. Beslut om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-03-31
 • Nytt på Kontrollwiki - och uppdaterat

  Mitt i sommaren kommer här lite information om uppdaterad och ny information på Kontrollwiki. Nu finns nya sidor om ursprungsmärkning av nötkött och berikning av livsmedel. Andra sidor har flyttats
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-07-30
 • Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP)

  Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen. Det omfattar att vi som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-29
 • Utbildningar för livsmedelsföretagare

  Välkommen att registrera dig och ta del av våra utbildningar för livsmedelsföretagare. Utbildningsportalen Livsmedelsverket har samlat alla e-utbildningar på Utbildningsportalen. Där kan du som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-19
 • Arsenik i ris - företag

  Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i vissa berggrunder och grundvatten. Ris och andra grödor kan ta upp arsenik via jorden eller bevattningsvattnet. Ett högt intag av arsenik kan öka risken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-29
 • NRL Livsmedelsburna virus

  Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus och utvecklar metodik för detektion och kvantifiering för dessa. Det nationella referenslaboratoriet för livsmedelsburna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-18
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-08-13
 • Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd

  Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd Livsmedelsverket gör analyser för säker mat och dricksvatten och för att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller. Livsmedelsverket arbetar med
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-18
 • Näringsämnen (vitaminer, fettsyror)

  Näringsämnen (vitaminer, fettsyror) Livsmedelsverket analyserar flera näringsämnen till Livsmedelsdatabasen som tillsammans med matvaneundersökningar ligger till grund för kostråd och risk-/
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-24