Söksida

Du sökte på "vatten" i kategori EU:s regler hittade 2 träffar

  • EU-förordning 2020/2236

    Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625
    Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08
  • EG-förordning 1251/2008

    Tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av
    Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-08