Pre-exportintyg

 I de fall en vara exporteras från en svensk anläggning, till ett mottagarland utanför EU, men har sitt ursprung i ett annat land, kan ett så kallat pre-exportintyg behövas. Ett pre-exportintyg är då ett skriftligt underlag från kontrollmyndigheten i ursprungslandet, som innehåller information som behövs för att den svenska kontrollmyndigheten ska kunna utfärda exportintyg till slutdestinationen.

Pre-exportintyg behövs:

  • när mottagarlandet utanför EU ställer särskilda krav som inte omfattas av EU:s lagstiftning.
  • när dessa krav skall säkerställas i ursprungslandet. 

Det viktigaste att tänka på när ett pre-exportintyg krävs är:

  • att kontrollera ifall det svenska exportintyget innehåller krav, som skall uppfyllas i varans ursprungsland.
  • att kontrollera ifall mottagarlandet utanför EU kräver att varan har sitt ursprung i ett land, och ibland även från en anläggning, som godkänts av mottagarlandet.
  • att det säkerställs att uppgifter i pre-exportintyget stämmer överens med motsvarande krav i det svenska exportintyget. 

Se Livsmedelsverkets hemsida för respektive land och produkt, för att försäkra dig om vad som gäller för just din vara och landet du vill exportera till.

Intyg för mjölkprodukter som avser utförsel till annat EU-land för export till tredje land (länder utanför EU)

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11