SFS 2009:1425

Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Mer information

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Förordningen har ändrats, från och med 1 juli 2014 är Livsmedelsverket behörig myndighet rörande kravspecifikationer för spritdrycker enligt artikel 20 i (EG) nr 110/2008.

Senast granskad 2021-03-22