Utbrott

Här listar vi pågående och nyligen avslutade sjukdomsutbrott där mat eller dricksvatten är misstänkt smittkälla.

Anmäl alltid om du blir matförgiftad

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat du köpt, på restaurang eller vid någon tillställning ? Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka.

Din anmälan utreds och det blir då möjligt att ta reda på orsaker till utbrottet och stoppa spridningen av smittan.

Ökning av antal fall av cryptosporidios i Sverige under hösten

Kräftor trolig orsak till salmonellautbrott

 Europeiskt utbrott av Salmonella Mikawasima

Senast granskad 2019-12-03