Tipsfunktion om livsmedelsfusk

Livsmedelsverkets tipsfunktion om livsmedelsfusk är en tjänst hos Livsmedelsverket. Hit kan du som jobbar inom livsmedelsbranschen, eller som på annat sätt kommer i kontakt med livsmedelsbranschen, vända dig med misstankar om fusk med livsmedel.

Hur lämnar jag mitt tips?

Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym. Du kan fylla i webbformuläret nedan. 

Det är du som jobbar i branschen som ser hur maten hanteras, packas och fraktas. Det är många led i kedjan för att den till slut ska hamna i affären eller på tallriken i restaurangen. Vi tror att om något inte står rätt till så är det många i de olika leden som har kännedom om det. Du kan vara en av dem. Vi är tacksamma för om du vill berätta för oss om dina misstankar.

Måste jag uppge mitt namn?

Nej. Om du väljer att inte ange ditt namn, din epostadress eller annan kontaktuppgift till dig i ditt tips förblir du anonym. Vi kommer aldrig att eftersöka källan till de tips som kommer in.

Det är viktigt att du förstår att alla meddelanden som skickas in till Livsmedelsverket kan komma att bli en offentlig handling. Om någon vill att Livsmedelsverket lämnar ut en handling från Livsmedelsverkets tipsfunktion för livsmedelsfusk gör vi alltid en prövning om sekretess ska gälla eller om handlingen är offentlig och kan lämnas ut. Livsmedelsverket kan aldrig garantera att en handling med hela dess innehåll aldrig lämnas ut.

Ett enkelt sätt att förbli anonym är att använda webbformuläret längst ner på den här sidan. Det är viktigt att du då tänker på att inte skriva ditt namn eller annan kontaktuppgift i ditt tips.

Varför ska jag tipsa Livsmedelsverket?

Maten vi äter på restaurangen eller handlar i affären ska vara säker. Det är därför vi har ett omfattande kontrollsystem, lagar och regler som styr verksamheten. Detta syftar till flera saker: ingen ska bli lurad, och ingen ska riskera att bli sjuk av maten. Du som jobbar ärligt i livsmedelsbranschen ska heller inte bli lurad i din verksamhet. Därför är det viktigt att vi så fort som möjligt får kännedom om det är något som inte står rätt till så att vi kan göra insatser för att stoppa fusk med livsmedel.

Vad kan jag tipsa om?

Tipsen kan exempelvis handla om felmärkning av en vara eller fusk med livsmedel på andra sätt. Du som tipsar Livsmedelsverket behöver inte veta exakt vad det är som inte stämmer. Du kanske har sett något som gör att du misstänker att allt inte står rätt till? Låt oss då titta närmare på saken.

Vad händer med mitt tips?

När tipset kommer in till oss på Livsmedelsverket gör vi en bedömning av ärendet. Efter det kan det lämnas till utredning hos Livsmedelsverket, eller ges vidare för utredning hos annan myndighet som har tillsyns- eller myndighetsansvar inom det område som är aktuellt.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ge dig återkoppling kring vad som sker med ditt tips.

Välkommen med ditt tips till Livsmedelsverkets tipsfunktion för livsmedelsfusk

Fyll i ditt tips i rutan nedan. Tänk på att inte skriva ditt namn eller annan kontaktuppgift om du vill vara anonym! Läs mer om offentlig handling och sekretess under rubriken "Måste jag uppge mitt namn?" i texten ovan.
 
Senast granskad 2021-04-06