Mötesplats Livsmedelsförsörjning 2019

Mötesplats livsmedelsförsörjning är en dag för dig som arbetar inom livsmedelskedjan, både som offentlig och privat aktör. I år är det den 4 december.

Syftet med dagen är att gemensamt diskutera vilka förutsättningar, erfarenheter och utmaningar som finns kring att mat finns tillgängligt även vid kris och höjd beredskap.

- Vi samordnar och skapar ett tillfälle för olika aktörer att träffas och skapa egna nätverk. De samtal som förs idag är grunden för fungerande samarbete imorgon, säger Therese Frisell, beredskapssamordnare på Livsmedelsverket.

Anmälan öppen

Om livsmedelsförsörjning och civilt försvar är inom ditt arbetsområde så kan du redan nu anmäla dig. Tipsa gärna kollegor också. Vi återkommer med program i september. 

Tid: 4 december klockan 10 – 16.15

Plats:  Bryggarkungen, Westmanska Palatset, Stockholm

Vad hände senast?

Du kan fortfarande se filmer från fjolårets konferens.

Mötesplatsen arrangeras av Livsmedelsverket i vår roll som samordnare av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion.

Senast granskad 2019-06-17