Hong Kong

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Hong Kong. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet i Hong Kong för livsmedel är Center for Food Safety (CFS). Livsmedel som exporteras till Hong Kong ska uppfylla Hong Kongs livsmedelslagstiftning. Det grundläggande kravet är att alla livsmedel, oavsett importerad eller lokalt producerad, avsedd för försäljning måste vara lämplig för konsumtion. Hong Kong har information om sina importregler på sin hemsida.

Griskött och Nötkött

Anläggningar som önskar exportera färskt nötkött (kylt/fryst) måste listas för export hos CFS med hjälp av Livsmedelsverket. Se mer information längre ner. 

Två olika intyg för export av färskt kylt eller fryst kött från gris, nöt och får har publicerats i Traces av EU-kommissionen i samarbete med CFS under 2017. Intyget ska utfärdas av det exporterande landet. 

Export Certificate - Intyget gäller för export av kött från djur (gris och nöt) som är slaktat, bearbetat och förpackat i en och samma EU-medlemsland, som är godkänd för export av rött kött till Hong Kong.

Export Declaration - Intyg gäller för export av kött från djur (gris och nöt) som är slaktat, bearbetat och förpackat i olika EU-medlemsländer, som är godkända för export av rött kött till Hong Kong.

Mer information om de nya reglerna och andra EU-länder med godkännande för export hittas i dokumentet "Information om nya regler kring exportintyg till Hong Kong från och med 1 december 2017".

Listning - Griskött och Nötkött

Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) som vill exportera färskt nötkött och griskött (kylt/fryst) och dess produkter såsom slaktbiprodukter till Hong Kong ska vara listade vid CFS.

Tidigare lista (före sommaren 2020) över anläggningar godkända för nötköttsexport:

Nytt hösten 2020 - omlistning av alla gris- och nötköttsanläggningar

Informationen nedan (översatt till engelska) önskar CFS ska medfölja ansökan:

 1. Företagsnamn och adress
 2. Godkännandenummer
 3. Produktionskapacitet
 4. Slaktprocess
 5. Flödesscheman
 6. Anläggningsritningar
 7. HACCP plan
 8. SSOP plan
 9. Video som visar hygienutrymmen i anslutning till slakt / hantering / bearbetning / produktion / lagring och transport. Skicka en USB sticka till oss.
Fårkött

Sverige har inget godkännande för export av färskt  fårkött (kylt/fryst) och export av detta djurslag kan därför inte ske. För att Sverige ska bli godkänd måste ett frågeformulär fyllas i av myndigheter och företag. Anläggningar som vill genomgå en godkännande process förväntas ansöka till Livsmedelsverket.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Hong kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Anläggningar som önskar exportera färskt fjäderfäkött (kylt/fryst) ska vara listade för export.

Ansöka för export till Livsmedelsverket ska ske via anmälningsblanketten LIVS 150. 

Information som ska medfölja ansökan är: 

 1. Företagsnamn och besöksadress
 2. Information om ledningen
 3. Godkännandenummer
 4. Årlig produktionskapacitet
 5. Antalet anställda
 6. Anläggningsritning
 7. HACCP plan
 8. Flödesschema
 9. SSOP plan
 10. Video som visar hygienutrymmen. Skicka en USB sticka till oss.

Export av injicerat kött till Hong Kong är förbjudet

Hong Kongs myndighet FEHD har meddelat att det är förbjudet enligt deras lagstiftning att importera kött och slaktbiprodukter som har injicerats med till exempel vätska eller olja.

Värmebehandlade livsmedel

Livsmedelsverket har fått följande information från myndigheterna i Hong Kong, angående export av värmebehandlade eller konserverade livsmedel. För närvarande kan livsmedel innehållande animaliska produkter såsom kött och köttprodukter och fjäderfä och fjäderfäprodukter som är fullständigt värmebehandlade eller konserverade importeras till Hongkongs särskilda administrativa region. Dessa produkter behöver inget importtillstånd licens. Ett exportintyg har tagits fram för dessa produkter och finns publicerat längst ner på denna sida.

Ägg och äggprodukter

Vid djursjukdomsutbrott kan Hong kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

För export av ägg och äggprodukter har Livsmedelsverket kommit överens med CFS om ett exportintyg som finns längre ner på sidan. Export av ägg från Sverige till Hong Kong tillåtet om äggen är värpta och packade i ett land, zon eller region som är fritt/fri från fågelinfluensa och äggen är packade i nytt förpackningsmaterial.

Mjölk och mjölkdrycker

Frysta konfektyrer

Hong Kongs lagstiftning Cap. 132AC Frozen Confections Regulation. Observera kraven i Schedule 1 "Heat-treatment" i denna lagstiftning, angående värmebehandling av frysta konfektyrer.

Honung

För export av honung så krävs inget särskilt godkännande från myndigheten i Hong Kong. Sändningar ska medföljas av ett generellt hälsointyg för honung LIVS 186.

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. 

Fiskprodukter  

För export av fiskeriprodukter till Hong Kong ställs i dagsläget inga särskilda krav. Importreglerna håller dock på att ses över varför nya krav kan komma.

Vid export från Sverige ska varorna åtföljas av ett generellt intyg för fiskprodukter.

Märkning

Livsmedelsmyndigheten i Hongkong har meddelat att man medger undantag från kravet på märkning med näringsdeklaration för förpackade varor vars motsvarighet i Hongkong inte överstiger 30 000 enheter i fråga om årlig försäljningsvolym.

Information och formulär för ansökan om undantag finns på myndighetens webbplats, Centre for Food Safety.

Vid export av färdigförpackade livsmedel, inklusive kylt färdigförpackat kött av gris, nöt, får och lamm ska datummärkning ske enligt Chapter: 132W; Food and Drugs (composition and labelling) Regulations; Heading: Labelling of prepackaged food.

Mer information om reglerna finns på följande länkar:

Regler angående konserveringsmedel och antioxidanter i livsmedel

Myndigheterna i Hongkong har informerat att från och med 1 juli 2010 gäller enbart de reviderade reglerna för konserveringsmedel och antioxidanter i livsmedel.

Plombering av sändningar

Vid plombering av transportfordon/containrar ska en plomb av god kvalitet användas.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Hong Kong kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-05-18