Exportintyg för EaEU att beställa

Intygsblanketterna kan beställas från Livsmedelsverket. Använd den skrivbara beställningsblanketten LIVS 215. Blanketten skrivs under av den utfärdande veterinären och faxas sedan till Avdelning Support på faxnummer 018-12 19 49 alternativt scannas och mejlas till import@slv.se.

Du måste beställa minst 10 intyg i jämna 10-tal till en kostnad av 600 kr/10 st intyg.

Pre-exportintyg

När produkter av animaliskt ursprung skickas från Sverige till ett annat EU-land för att senare exporteras vidare från EU till EaEU (ex. Ryssland, Vitryssland mm) ska varorna åtföljas av ett pre-exportintyg. Intyget visar att varorna uppfyller de krav som Ryssland ställer. Pre-exportintyget utfärdas av kontrollmyndigheten i varornas avsändarland. Även om det står Russian Federation så gäller intyget till hela EaEU.  

Följande pre-exportintyg finns att beställa:

Observera att intygen nedan inte är för utskrift. Intyg måste beställas i original på den särskilda beställningsblanketten LIVS 215.

Exportintyg

Följande exportintyg finns att beställa:

Observera att intygen nedan är inte för utskrift. Intyg måste beställas i original på den särskilda beställningsblanketten LIVS 215. Även om det står Russian Federation så gäller intyget till hela EaEU.  

OBS! Ett översättningsfel har smugit sig in i intyget LIVS 211 01 02. Lydelsen under punkt 4.4 ska vara (tidigare oöversatt text är med fet stil):

"Meat and meat products were obtained from the slaughtered animals, which were not fed by feed of animal origin, manufactured from proteins of ruminant origin, excluding milk proteins."

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2019-03-26