Ändring och rättelse av EG-förordning nr 1881/2006 Om gränsvärden för erukasyra och vätecyanid i vissa livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2019/1870

2019-11-12

Om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för erukasyra och vätecyanid i vissa livsmedel

Kommissionens förordning (EU) 2019/1870