Billigt kött inte alltid ett fynd

2019-04-26

Köp inte kött som är orimligt billigt. Även om det är ovanligt, så kan det komma från sjuka eller plågade djur eller innehålla läkemedelsrester. Nästan allt kött som säljs uppfyller de krav som ställs, men kontrollen upptäcker ibland undantag.

Den som säljer kött till allmänheten måste vara registrerad som livsmedelsföretagare och köttet som säljs ska komma från djur som slaktats på ett godkänt slakteri. För att säkerställa att köttet kan spåras måste lådor och förpackningar ha ett identifieringsmärke där bland annat godkännandenumret för slakteriet eller styckningsanläggningen framgår samt i vilket land anläggningen finns.

- Om säljaren inte kan visa varifrån köttet kommer går det inte att lita på att det är säkert att äta, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det finns några saker att vara uppmärksam på som köpare. Om priset är mycket lågt kan det finnas anledning att bli misstänksam. Säljs köttet av någon som inte verkar ha en butik eller adress? Levereras köttet på ett rimligt sätt?

- Om ett erbjudande verkar vara för bra för att vara sant – så är det nog inte sant. Risken finns att man i stället för ett fynd får kött av dålig kvalitet som kanske innehåller läkemedelsrester eller som kommer från sjuka och plågade djur. Dessutom riskerar man att bidra till kriminell verksamhet, säger Louise Nyholm.

Nyligen beslagtog livsmedelskontrollen i en svensk kommun cirka 250 kilo kött som sålts via annonser i Facebookgrupper. Köttet beskrevs som fina styckningsdetaljer så som oxfilé och entrecote av svenskt kött. Köttet såldes för 150 kronor kilot vilket är flera hundra kronor under priset för svensk oxfilé i butik.

- De allra flesta livsmedelsföretag anstränger sig för att följa reglerna så att deras kött ska vara säkert att äta. Därför är det viktigt att vi stoppar dem som beter sig kriminellt, säger Louise Nyholm.

Ärendet utreds nu av polis och detaljer kring fallet är därför under förundersökningssekretess.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40