Nya Zeeland

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nya Zeeland. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

EU och Nya Zeeland har kommit överens om handelsavtal som finns publicerade på EU:s webbplats. Ansvarig myndighet för livsmedel är Nya Zeelands myndighet, Ministry for Primal Industries (MPI). MPI:s importkrav för livsmedelsprodukter finns publicerade på deras webbplats.

Processade sammansatta livsmedel

En sammanställning över importkrav för livsmedel bestående av animaliska och/eller vegetabiliska ingredienser finns på MPI:s webbplats.

Griskött

För export av griskött och produkter av griskött (kylt eller fryst) används ett exportintyg som tagits fram efter förhandlingar mellan EU-kommissionen och Nya Zealand. Intyget gäller för export från alla EU-medlemsstater. Livsmedelsverket har inte medverkat i framtagningen av detta intyg och få heller inte göra några ändringar i det.

Nötkött

För export av nötkött och produkter av nötkött (kylt eller fryst) används ett exportintyg som tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med Nya Zealands myndighet Ministry for Primary Industries (MPI). 

Kalkonkött

Nya Zeeland godkänner import av kalkonkött från länder godkända av Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). När ett exportland har godkänts och man har kommit överens om gällande exportintyg måste det företag som vill exportera kalkonkött till Nya Zeeland skicka in en beskrivning av produktionen till MAF. Därefter kan ett exporttillstånd utfärdas. Under 2017 förhandlar EU-kommissionen med Nya Zeeland om ett överenskommet exportintyg.

Mjölkprodukter

För produkter av mjölk finns importkrav publicerade på MPI:s webbplats. Ett exportintyg har tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med MPI.

Fisk och skaldjur

För produkter av fisk- och skaldjur finns importkrav publicerade på MPI:s webbplats. Ett exportintyg för värmebehandlad fisk har tagits fram av Livsmedelsverket i samråd med MPI.

Honung

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Nya Zeeland kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-01-17