Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Lammboden Almungsgården


Anläggningsnummer

6369

Postadress

c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 STÅNGA

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket