Pressmeddelanden

 • Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket

  Tre av fyra livsmedelsföretag har högt eller ganska högt förtroende för Livsmedelsverket. Det visar en mätning av myndighetens förtroende som genomfördes 2018. Sedan förra mätningen 2013 har förtroendet för myndigheten ökat.

  2019-03-19 - Pressmeddelanden

 • Kartläggning av bakterier på lammkött i butik

  Vi äter mer lammkött i Sverige nu än vi gjort tidigare. Den svenska produktionen täcker inte efterfrågan och en stor andel av köttet kommer från andra länder. En ny undersökning visar att det kan finnas Stec-bakterier på kött både från Sverige och från andra länder, men att bakterierna oftast inte är av den typ som leda till de allvarligaste sjukdomssymtomen.

  2019-03-12 - Pressmeddelanden

 • Ej genomstekta hamburgare fortsatt osäkert val på restaurang

  Mer än hälften av 145 kontrollerade restauranger kan inte visa att de har rutiner för att hantera ej genomsteka hamburgare på ett bra sätt. Det visar en kontroll som flera kommuner genomfört i samarbete med Livsmedelsverket. Ej genomstekta hamburgare kan innehålla bakterier som kan göra dig sjuk.

  2019-03-11 - Pressmeddelanden

 • Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

  När Storbritannien lämnar EU kan det bli betydligt krångligare för svenska livsmedelsföretag att importera och exportera. Nya kontroller och godkännanden kan bli aktuella för att handla med Storbritannien. Det påverkar i sin tur de svenska konsumenternas möjlighet att köpa vissa varor. Exempelvis påverkas troligen importen av ekologisk mat, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och kött.

  2019-03-06 - Pressmeddelanden

 • Nu synas saltet i Norden

  Att minska på saltet kan rädda liv. I samband med den internationella Salt Awareness Week satsar de nordiska länderna gemensamt på att uppmärksamma riskerna med att äta för mycket salt.

  2019-03-04 - Pressmeddelanden

 • Ändrade sanktionsavgifter för företag som säljer ekologisk mat utan att ha anmält företaget

  Företag som vill sälja ekologiska livsmedel måste vara anmälda hos ett kontrollorgan för att kunna kontrolleras. Om de inte anmäler sin verksamhet får de betala en sanktionsavgift. Nu föreslår Livsmedelsverket ett nytt system som ska ge effektiva sanktionsavgifter oavsett företagets storlek.

  2019-02-28 - Pressmeddelanden

 • Utredning av förenklad hantering av vildsvinskött igång

  På uppdrag av regeringen utreder Livsmedelsverket om vildsvinsköttets väg från jägare till konsument kan förenklas, utan att riskera livsmedelssäkerheten. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter, aktörer, bransch- och intresseorganisationer.

  2019-02-26 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket: Tobaksfritt snus är inte livsmedel

  Livsmedelsverket anser, med stöd av EU:s livsmedelslagstiftning, att snusliknande produkter utan tobak inte ska betraktas som livsmedel. Tillverkningen och produkterna kan därmed inte kontrolleras med utgångspunkt från livsmedelslagstiftningen.

  2019-02-19 - Pressmeddelanden

 • Klimatförändringarna är redan här – hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

  Klimatet förändras och kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om allt från torka och vattenbrist till kraftiga oväder och översvämningar. Nu finns en ny handbok som stöd för kommuner och dricksvattenproducenter.

  2019-02-14 - Pressmeddelanden

 • Polska köttet spårat och borta från marknaden

  Företagen och kontrollmyndigheterna är nu klara med spårningen av det obesiktigade polska kött som sålts till företag i Sverige. Allt kött har samlats in eller redan konsumerats.

  2019-02-01 - Pressmeddelanden