Pressmeddelanden

 • Det polska köttet spåras för att tas bort från marknaden

  Några företag i Sverige har tagit emot kött från den polska köttanläggningen ELKOPOL som misstänks ha slaktat sjuka djur som inte kontrollerats av myndigheter. Företagen arbetar nu för att spåra och stoppa köttet.

  2019-01-31 - Pressmeddelanden

 • Kött från polskt slakteri har sålts till Sverige

  Kött från det polska slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har även sålts till företag i Sverige. Polska livsmedelsmyndigheter har nu informerat myndigheterna i de länder som tagit emot kött från företaget. I Sverige har det sålts till fyra mindre företag i olika delar av landet.

  2019-01-30 - Pressmeddelanden

 • Uppdaterade råd om listeria

  Livsmedelsverket har uppdaterat råden om listeria utifrån ny kunskap på området. Störst risk för listeria är kall ätfärdig mat med lång hållbarhet. Genom att välja produkter i början av hållbarhetstiden eller hetta upp maten kan riskgrupperna – personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida – minska risken för smitta. Nytt är rådet att tinade, frysta grönsaker och skuren melon bör förvaras i kylskåp och ätas upp inom några få dagar.

  2019-01-28 - Pressmeddelanden

 • Färsk kyckling vanlig orsak till campylobacterinfektioner – ny rapport från Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

  Samma varianter av campylobacter som hittats i färskt kycklingkött har även hittats hos många av de personer som blivit sjuka av campylobacter. Det tyder på att färsk kyckling är en mycket vanlig smittkälla i Sverige.

  2019-01-22 - Pressmeddelanden

 • Kosttillskott kan inte stoppas på grund av höga halter av vitaminer och mineraler

  Kommunerna kan inte längre lägga saluförbud för kosttillskott med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men Livsmedelsverket arbetar för att kommunerna ska kunna agera mot kosttillskott som kan medföra fara för konsumenten.

  2019-01-21 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket samverkar med företagen för att rusta mot ett förändrat klimat

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs redan nu inför nya utmaningar. Livsmedelsverkets projekt Klimatanpassa limpan stöttar företag, bland annat bageribranschen, i att rusta för ett förändrat klimat.

  2019-01-21 - Pressmeddelanden

 • Förslag om begränsning av transfett inom EU – till samma nivå som Nyckelhålet

  EU-kommissionen föreslår att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det skulle innebära samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.

  2019-01-07 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket föreslår maxhalt för koffein i energidrycker

  Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett behovet av att begränsa tillgången på energidrycker och koffeintaget hos barn. Slutsatsen är att en maxhalt av koffein i energidrycker skulle kunna minska risken för att någon får i sig stora mängder koffein via energidryck. I åldersspannet 11-18 år är dock konsumtionen av energidryck låg och det är vanligare att barn och unga får i sig koffein från kaffe, te och coladryck.

  2018-12-14 - Pressmeddelanden

 • Efsa gör en preliminär bedömning av PFOS och PFOA

  PFOS och PFOA är kemiska ämnen som bland annat funnits i brandskum som använts på brandövningsplatser. Ämnena har därför förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder. Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, skärper sin bedömning av ämnena i en preliminär rapport. En slutgiltig bedömning av dessa och andra PFAS-ämnen förväntas från Efsa i slutet av 2019.

  2018-12-13 - Pressmeddelanden

 • Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

  De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten.

  2018-12-13 - Pressmeddelanden