Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer från 2013 och framåt. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. För RSS klicka på ikonen till vänster.

 • Kontrollen av internethandeln med kosttillskott måste bli bättre

  För att övervakningen av internetförsäljningen av framför allt kosttillskott ska bli vassare förslår Livsmedelsverket en ny specialutbildad grupp. Gruppen ska kunna spåra upp och agera mot oregistrerade och anonyma företag som vänder sig till svenska konsumenter.

  2016-10-21 - Pressmeddelanden

 • Handlingsplan förenklar för livsmedelsföretagen

  Det behöver bli enklare för livsmedelsföretag att växa och exportera sina produkter. Under året har Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket träffat livsmedelsföretagare och haft en dialog om förenklingar. Arbetet har lett till en gemensam handlingsplan med flera åtgärder.

  2016-10-20 - Pressmeddelanden

 • Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas

  Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Även om halterna inte överskrider gränsvärdena uppmanar Livsmedelsverket nu branschen att undersöka vad det beror på och vidta åtgärder.

  2016-10-12 - Pressmeddelanden

 • En ökad samverkan mellan kommuner ett av flera förslag i ny rapport till regeringen om livsmedelskontrollen

  Att livsmedelskontrollen i Sverige fungerar på ett bra sätt är viktigt för att maten ska vara säker och ingen ska bli lurad. En ökad samverkan mellan kommuner skulle ge bättre resursanvändning och minska sårbarheten. Det lyfter Livsmedelsverket fram som ett av flera förslag för att utveckla och förbättra livsmedelskontroll i en ny rapport till regeringen.

  2016-10-03 - Pressmeddelanden

 • EU har godkänt en genmodifierad hybridmajs

  2016-09-28 - Pressmeddelanden

 • Äkta Halal Mat Sverige AB förbjuds att sälja livsmedel efter omfattande köttfusk

  Norrköpings kommun förbjuder företaget Äkta Halal Mat Sverige AB att sälja livsmedel. Företaget har sålt helt kött som "köttberedning" och på så sätt kringgått Sveriges särskilda regler som skyddar konsumenterna från salmonella.

  2016-09-23 - Pressmeddelanden

 • Nu kan alla få koll på kontrollen

  Nu lanserar Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och den information från vägledningar och handböcker som behövs för livsmedelskontrollen. Allt tillgängligt på ett och samma ställe.

  2016-09-19 - Pressmeddelanden

 • Ungas matvanor kartläggs i unik undersökning

  Nu har startskottet gått för Livsmedelsverkets kartläggning Riksmaten Ungdom - den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Under de närmaste 10 månaderna kommer närmare 3 000 ungdomar över hela landet att delta i kartläggningen.

  2016-09-19 - Pressmeddelanden

 • Grönare mat för barnen i förskolan – nu lanseras nya råd

  Mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Det är både nyttigt, miljösmart och kul! Livsmedelsverkets uppdaterade råd "Bra måltider i förskolan" uppmanar förskolorna att se helheten, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet.

  2016-09-15 - Pressmeddelanden

 • Brister i kontrollen av dricksvattenanläggningar

  Det är två steg framåt och ett steg bakåt i arbetet med svensk livsmedelskontroll. Målet att prioritera de företag som kan utgöra störst risk för konsumenterna är uppnått. Men under 2015 minskade kontrollen av de viktigaste dricksvattenanläggningarna. Det visar rapporten om Sveriges livsmedelskontroll.

  2016-09-14 - Pressmeddelanden