Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer från 2013 och framåt.

 • Ragunda kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen

  Livsmedelsverket förelägger Ragunda kommun att senast den 30 september 2016 säkerställa att kontrollen är bemannad, utförs regelbundet och i lämplig omfattning. Livsmedelsverket vidtar åtgärden eftersom kontrollen inte är tillräckligt bra i Ragunda kommun.

  2016-05-23 - Pressmeddelanden

 • Enklare och tydligare regler för småskalig livsmedelsförsäljning

  Det ska vara enkelt att följa reglerna för småskalig livsmedelsförsäljning. Därför införs nya regler där bland annat begrepp som "små mängder" och "lokal" detaljhandel definieras tydligare.

  2016-05-19 - Pressmeddelanden

 • Nu lanserar Livsmedelsverket tallriksmodellen i ny tappning

  Den klassiska tallriksmodellen har under många år hjälpt till att pedagogiskt visa hur maten kan fördelas för att öka mängden grönsaker och få en bra balans i måltiden. Nu lanserar Livsmedelsverket en modern version att inspireras av, en tallriksmodell som även enkelt går att anpassa utifrån det individuella behovet.

  2016-05-19 - Pressmeddelanden

 • Ny riskvärdering från Efsa om oönskade ämnen i oljor

  Det kan bildas oönskade ämnen när vissa vegetabiliska oljor hettas upp till höga temperaturer vid tillverkningen. EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa menar att mängden vi får i oss av ämnena behöver minska. Livsmedelsverket ska nu undersöka halterna i livsmedel på den svenska marknaden.

  2016-05-16 - Pressmeddelanden

 • För en effektivare livsmedelskontroll av fusk och säker mat

  Effektiv livsmedelskontroll skapar trygghet för konsumenter, företag och samhället. På Sveriges andra nationella kontrollkonferens möts livsmedelsinspektörer och chefer från kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Två centrala frågeställningar är att utveckla metoder för att upptäcka livsmedelsfusk och för en effektivare kontroll med rättssäkra sanktioner.

  2016-05-16 - Pressmeddelanden

 • Grums kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen

  Livsmedelsverket förelägger Grums kommun att senast den 30 september 2016 säkerställa att kontrollen är bemannad, utförs regelbundet och i lämplig omfattning. Livsmedelsverket vidtar åtgärden eftersom kontrollen inte är tillräckligt bra i Grums kommun.

  2016-05-10 - Pressmeddelanden

 • Insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet

  Livsmedelsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

  2016-05-10 - Pressmeddelanden

 • Bra mat i förskolan - uppdaterade råd på remiss

  Bra mat i förskolan ger inte bara mätta barn som orkar leka och lära. En lugn och trevlig måltid bidrar också till gemenskap och bra stämning på förskolan. Att ta tillvara måltiden som en resurs för att höja kvaliteten på hela verksamheten är ett av huvudbudskapen i de uppdaterade råden om maten i förskolan. Förslaget går nu ut på remiss/öppen konsultation.

  2016-05-09 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket stänger slakteri

  Livsmedelsverket beslutar att Husa Gård AB i Brottby inte längre får bedriva slakteri och styckningsverksamhet från och med 3 maj 2016. Anledningen är bland annat bristande rutiner för hygien, djurhälsa och djurskydd.

  2016-05-03 - Pressmeddelanden

 • Ge synpunkter på en genmodifierad bomull

  Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genmodifierade bomullen 281-24-236x3006-210-23xMON88913. Genmodifierad bomull används bland annat vid framställning av bomullsfröolja.

  2016-04-20 - Pressmeddelanden