Måltider i förskolan

Lunch på förskola

Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter! Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. En satsning på bra mat i förskolan är därför en satsning på hela verksamheten.

Bra mat i förskolan – uppdaterade råd kommer i september

Ett förslag på uppdatering av råden Bra mat i förskolan har under maj månad legat ute på remiss/öppen konsultation. Stort tack till alla som lämnat synpunkter! De uppdaterade råden lanseras i september.

Lek och lär med måltiden i förskolan - seminarier i höst

Tillsammans med Skolverket samt utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden presenterar Livsmedelsverket sina nya råd om bra mat i förskolan och ger stöd kring hur förskolan kan ta tillvara måltiden som en resurs genom att arbeta med Måltidspedagogik. Vi utlovar energi, inspiration och spännande fakta till dig som tycker barn och mat är bland det viktigaste som finns!

Måltiderna i förskolan – en värdefull resurs

Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka och lära. När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och måltider. Det är också ett tillfälle att umgås och bygga relationer.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att måltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela förskolan.

Bra måltider är mer än bara mat

En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika pusselbitar, som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje. 

 

 

 

Senast granskad 2016-05-12