Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i offentlig sektor

Ta vara på måltidens möjligheter! Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Bra måltider kan bidra till att höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. På följande sidor finns stöd och inspiration för arbetet med att utveckla och ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande.

De offentliga måltiderna påverkar även hälsan på längre sikt och vår framtida miljö. Bra måltider till barn i förskola och skola kan bidra till att  grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat. Matvanor som grundläggs hos dagens barn och ungdomar har också stor betydelse för om vi ska lyckas nå Sveriges miljömål.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Den värdefulla måltiden

Följ oss på Måltidsbloggen

Ta chansen och visa upp allt bra ni gör!

Den 15 november bjuder Livsmedelsverket in till Måltidsdagen 2016 – en dag med fullt fokus på offentliga måltider. Under Måltidsdagen vill vi, likt i fjol, fylla ytorna i anslutning till konferenssalen med inspiration från hela landet. Har ni ett int...

Ny medarbetare på plats!

Hej! Jag heter Åsa Carlstein och arbetar sedan maj på Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Jag har en yrkesbakgrund som kostekonom inom offentliga måltider och innan det som ingenjör inom bilindustrin. Uppdragen på måltidsområdet h...

Härligt engagemang i Kävlinge!

I Kävlinge kommun - Sveriges KvalitetsKommun 2015 - satsar man på de offentliga måltiderna. Kommunen har en tydlig måltidsstrategi , engagerade politiker och drivande medarbetare. Vi passade på att ställa några frågor till Ida Henriksson, måltidsutve...

Välkomna till höstseminarium om förskolemåltider!

I höst släpper vi de reviderade råden Bra mat i förskolan. För att fira det och lyfta förskolemåltiden bjuder vi tillsammans med Skolverket samt utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden in till spännande seminarium om förskolans måltider på...

Många frågor om nya regler

Den 13 december 2014 började de nya reglerna om livsmedelsinformation tillämpas, den så kallade ”informationsförordningen”. Det är en sammanslagning av flera tidigare regelverk och innebär en del skärpta krav på dig […] Inlägget Mån...

Senast granskad 2016-02-15