Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i offentlig sektor

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa - måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt. Ta vara på måltidens möjligheter!

Den värdefulla måltiden

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

> Om Nationellt kompetenscentrum

> Måltidsbloggen

Följ oss på Måltidsbloggen

Sveriges bästa hemtjänst – såg ni också på TV i måndags?

Kompetenscentrum följde med intresse TV-programmet om hemtjänsten och den efterföljande chatten. Programmet visade sig till stor del handla om bekymmer kring mat och måltider. En kvinna gav noggranna instruktioner om de varor som skulle köpas hem til...

Äldreriksdag och Patientsäkerhetskonferens – vi var där!

När man är sjuk gäller inte nödvändigtvis de kostråd vi alla så väl känner till om vad som är "nyttig" mat. Viktigare att få i sig något alls trots aptitlöshet och kanske illamående! Och för äldre personer är det inte mat för att bygga en långsiktig ...

Vi välkomnar Elin Larsson som praktikant hos oss på team Mat och Måltider!

Att ta emot praktikanter är en viktig del i att stötta blivande kollegor i den spännande måltidsbranschen! Samtidigt ges man en värdefull möjlighet att ta del av studenternas färska kunskap och smittande entusiasm! Här kommer Elins presentation av si...

Nya råden ”Bra måltider i förskolan” är äntligen här!

De uppdaterade råden ”Bra måltider i förskolan” uppmanar förskolorna att se helheten, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet. Råden vänder sig till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna i förskol...

Anmäl er till Livsmedelsverkets måltidsdag!

Idag öppnar vi anmälan till Livsmedelsverkets måltidsdag den 15 november i Stockholm. Nytt för i år är att vi anordnar parallella valbara seminarier, du får helt enkelt välja det seminarium som intresserar dig mest. Är du rädd att missa något matnytt...

Senast granskad 2016-02-15