Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i offentlig sektor

Ta vara på måltidens möjligheter! Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Bra måltider kan bidra till att höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Måltiderna ger goda och unika möjligheter att på ett roligt och naturligt sätt påverka såväl matvanor som attityder til mat i positiv riktning. De matvanor som grundläggs hos dagens barn och ungdomar har också stor betydelse för om vi ska lyckas nå Sveriges miljömål.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa - måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och meningsfullhet.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att investera rätt.

Den värdefulla måltiden

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Nationellt kompetenscentrum

Följ oss på Måltidsbloggen!

Kryddor väcker minnen i Hagby Affärsmuseum

Hagby Affärsmuseum i Uppland fick nyligen besök av två boende och en personal från ortens äldreboende. De satte sig på varsin stol och började titta i hyllorna på gamla prylar och förpackningar. Efter en stund pekade den ena kvinnan på kryddburkarna ...

Många aktiviteter på gång i höst!

Nu är vi tillbaka med nya krafter efter sommarledigheten, mer än redo att ta oss an alla spännande aktiviteter och utmaningar som väntar i höst! Vår egen Måltidsdag är givetvis höjdpunkten – ni har väl bokat in 15 november i kalendern? Men vi har mån...

Storpublik när vi lyfte hemtjänstmaten i Almedalen

Självständig i teorin, undernärd i praktiken? Är det så det är för äldre med hemtjänst och vad gör vi i så fall åt det? Det var temat för Livsmedelsverkets almedalsseminarium den 5 juli. Frågor som hittills fått alltför lite uppmärksamhet, men som up...

Vargöns Hemtjänst bygger relationer

En omsorgstagare hos Vargöns hemtjänst i Vänersborgs kommun skrev en insändare: När man vaknar av en klapp på kinden eller blir nypt i tårna blir man glad hela dagen Intervju med enhetschef Carina Jägerbrand 20 juni 2016 Ni får många positiva omdömen...

Självständig i teorin, undernärd i praktiken?

Nästa vecka drar den årliga Almedalsveckan i Visby igång igen. I år fokuserar vi på Livsmedelsverket på måltiderna för äldre med hemtjänst, ett ofta förbisett område som vi nu hoppas […] Inlägget Självständig i teorin, undernärd i praktiken? dö...

Senast granskad 2016-02-15