Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i offentlig sektor

Ta vara på måltidens möjligheter! Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Bra måltider kan bidra till att höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. På följande sidor finns stöd och inspiration för arbetet med att utveckla och ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande.

De offentliga måltiderna påverkar även hälsan på längre sikt och vår framtida miljö. Bra måltider till barn i förskola och skola kan bidra till att  grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat. Matvanor som grundläggs hos dagens barn och ungdomar har också stor betydelse för om vi ska lyckas nå Sveriges miljömål.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Den värdefulla måltiden

Nationellt kompetenscentrum

På Livsmedelsverket finns sedan 2011 ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för fortsatt utveckling av de offentliga måltiderna genom att stödja, samordna och sprida den kraft och kunskap som finns ute i landet. Målet är att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Översikt av material från Kompetenscentrum:

För matglädje i vård, skola och omsorg

Följ vårt arbete på Måltidsbloggen och Twitter!

Måltidsbloggen

Twitter: @Maltiden

Senast granskad 2016-02-15