Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i offentlig sektor

Ta vara på måltidens möjligheter! Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Bra måltider kan bidra till att höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. På följande sidor finns stöd och inspiration för arbetet med att utveckla och ta tillvara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Den värdefulla måltiden

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande.

De offentliga måltiderna påverkar även hälsan på längre sikt och vår framtida miljö. Bra måltider till barn i förskola och skola kan bidra till att  grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat. Matvanor som grundläggs hos dagens barn och ungdomar har också stor betydelse för om vi ska lyckas nå Sveriges miljömål.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Den värdefulla måltiden

OBS! Just nu ligger ett förslag på uppdatering av råden Bra mat i förskolan ute på remiss/öppen konsultation. Alla är välkomna att lämna synpunkter, senast 1 juni 2016. Mer information via länken nedan. 

Pressmeddelande Bra mat i förskolan - uppdaterade råd på remiss

Är du nöjd med informationen på sidan?
Ditt meddelande
Senast granskad 2016-02-15