Prata med dina patienter om bra matvanor

Samtal i vården

Hälso- och sjukvården kan göra mycket för att förebygga ohälsa. Genom att ta upp frågan om matvanor och föra motiverande samtal kan hälso- och sjukvårdspersonalen inspirera patienter att äta mer hälsosamt.

Fakta för dig som arbetar i vården

Verktyg för samtalet med patienten

Senast granskad 2015-02-24