Koffein

Energidryck

Koffein är en av världens mest konsumerade stimulantia av det centrala nervsystemet. Det kan motverka trötthet, öka förmågan att fokusera och förbättra kroppskoordinationen.

Var finns koffein?

Koffein finns naturligt i kaffe, te, kakao och guarana. Guarana är en produkt som utvinns av frön från växten Paullinia cupana Kunth som växer i Sydamerika. Koffein tillsätts även i många livsmedel som aromämne för att ge eller förändra livsmedlets smak och doft. Större mängder koffein finns tillsatt i energidrycker och kan även förekomma i vissa läkemedel.

Hur mycket får vi i oss?

Hur mycket koffein vi får i oss varierar enormt mellan olika personer. Hur mycket koffein det finns i vissa drycker kan ge ett mått på hur mycket koffein man får i sig. En burk cola, 33 centiliter, innehåller cirka 30-50 milligram koffein. En kopp kaffe, 15 centiliter, och en burk energidryck, 25 centiliter, innehåller nästan lika mycket koffein, vilket är runt 100 milligram.

Är det farligt med koffein?

Hos gravida kvinnor som får i sig stora mängder koffein kan  risken för tidiga missfall öka. Att få i sig för mycket koffein kan även leda till magbesvär med illamående, kräkningar, magont och diarré. Andra effekter kan vara sömnbesvär, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Ungefär 20 milligram per kilo kroppsvikt kan ge lindrig förgiftning hos en vuxen.

Gränsvärden

Det finns gränsvärden för hur mycket koffein som får finnas i vissa livsmedel då det tillsätts som aromämne. Gränsvärdena och vilka livsmedel de gäller för är:

  • mjölkprodukter inklusive glass: 70 milligram per kilo
  • konfektyr: 100 milligram per kilo
  • alkoholfria drycker: 150 milligram per kilo.

När koffein inte används som aromämne finns det inga gränsvärden för att använda det i livsmedel.

Känsliga grupper

Gravida kvinnor och deras foster.

Rekommendationer

De rekommendationer Livsmedelsverket har gällande koffein är att:

  • gravida bör begränsa sin konsumtion av koffein till maximalt 300 milligram per dag. Det motsvarar cirka tre koppar kaffe á 1,5 deciliter eller sex koppar svart te á 2 deciliter per kopp.
  • koffeintabletter, tuggummin med koffein och liknande produkter bör förvaras oåtkomliga för barn då barn lättare kan drabbas av koffeinförgiftning.
  • energidrycker med koffein bör inte användas som törstsläckare eller som vätskeersättning vid träning. Intaget av sådana energidrycker bör inte kombineras med alkohol.

Hur vet jag om produkten innehåller koffein och hur mycket den innehåller?

Om koffein ingår i en produkt måste det alltid anges i innehållsförteckningen, oavsett hur det används. Det man måste tänka på är att koffein även kan kallas guarana. Alla drycker som innehåller mer än 150 milligram per liter måste märkas med texten "hög koffeinhalt" följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes. Detta gäller inte för de drycker som är baserade på kaffe eller te.

Dela sidan
Senast granskad 2015-01-28