Salt och mineraler

Jod

Jod förekommer naturligt i berggrunden och halten varierar mycket mellan olika geografiska områden. Jod ingår i sköldkörtelhormoner som deltar i energiomsättningen.

Hur får vi i oss jod?

Fisk, skaldjur och ägg innehåller mycket jod. Joderat koksalt är en annan viktig jodkälla. På förpackningen står det om saltet innehåller jod. Joderat salt innehåller 50 mikrogram jod per gram salt.

Livsmedelsverket uppmanar livsmedelsindustrin och restauranger att använda joderat salt.

Algprodukter som säljs som näringstillskott, kan i vissa fall innehålla höga jodhalter. Olika preparat har visat skilja sig mycket i fråga om jodmängd, vilket kan bero på att de utgår från olika alg-arter.

Hur mycket jod behöver vi varje dag?

Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/ÅlderRekommenderat dagligt intag
Spädbarn 6-11 månader 50 mikrogram
Barn 12-23 månader 70 mikrogram
Barn 2-5 år 90 mikrogram
Barn 6-9 år 120 mikrogram
Vuxna, tonåringar och barn över 10 år 150 mikrogram
Gravida 175 mikrogram
Ammande 200 mikrogram

Jodbrist

Brist leder till struma, förstoring av sköldkörteln, som var en vanlig sjukdom i Sverige på 1800-talet och i början av 1900-talet. Jodbrist under fosterstadiet är särskilt allvarligt och kan störa utvecklingen av nervsystemet, den fysiska utvecklingen och leda till psykiska utvecklingsstörningar. Efter införandet av jodberikning av hushållssalt på 1930-talet minskade förekomsten av struma väsentligt i Sverige men förekom i vissa områden så sent som på 1960-talet varav nivån på berikningen höjdes till 50 milligram/kg. Globalt är jodbrist fortfarande ett problem i många länder.

Kan man få i sig för mycket jod?

Ett för högt intag av jod kan påverka sköldkörtelns funktion och leda till rubbningar i sköldkörtelhormonbalansen. Algprodukter kan innehålla skadligt höga halter jod, vilket framförallt kan vara ett problem när man är gravid eller ammar.

Under graviditet kan jodöverskott hos modern leda till påverkan på fostrets sköldkörtel utan att detta påverkar moderns hälsa. Det beror på att fostret är känsligare. 

Också under amningsperioden bör moderns jodintag vara kontrollerat, då jodöverskott ökar andelen jod i bröstmjölken. Det är viktigt att undvika ett för högt jodintag under graviditet och amning eftersom förändringar i cirkulerande tyroideahormonnivåer (koncentrationer av sköldkörtelhormoner) kan påverka fostrets mentala och fysiska utveckling.

Utifrån den kunskap som finns i dag rekommenderar Livsmedelsverket gravida och ammande att vara försiktiga med havsalgprodukter under graviditets- och amningsperioden. Överskrid inte den rekommenderade maximala dagsdosen på 250 mikrogram från "kosttillskott".

 

Källor

 

Dela sidan

Salt och mineraler

Senast granskad 2015-01-30